Enmarka

Yeni kanuna göre Marka Tescil başvurusu yapmak!

Yeni kanuna göre Marka Tescil başvurusu yapmak!

Marka Tescil Başvurusu hakkında bilgiler nelerdir?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu, 22.12.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmış ve 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2017 yılında çıkan yeni kanuna göre marka tescil başvurusu yapmak nasıl olacak?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilecektir.

Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilecektir.

Marka koruma süresi kaç yıl oldu?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenecektir.

Kullanılmayan markanın iptali

Marka tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilecektir.

Marka hakkına tecavüz durumu:

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacaktır.

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişiye, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecektir.

Garanti markası durumu

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret, garanti markası olacaktır.

Ses ve Hareket markası tescili

Markalaşmada önemli bir yenilik olarak; ses markası, hareket markası gibi yeni marka türlerine de Türk Patent Marka Kurumu’nda tescil ettirme imkanı getirilmiştir.


Arma Marka Patent Tescil Ofisi Sınai Mülkiyet Hakları alanında vekil olarak danışmanlık hizmeti veren patent tescil ofisi, marka tescil, isim tescili, isim hakkı, logo tescil işlemi, isim hakkı alma, tasarım tescili, faydalı model başvurusu,  marka tescil başvuru, devir ve itiraz işlemleri. Since 2005 by ® Marka Patent Firması ❱❱ Arma Patent

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.