Enmarka

TPE Sınai Mülkiyet Hakları nedir ne işe yarar?

TPE Sınai Mülkiyet Hakları nedir ne işe yarar?

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Sınai Mülkiyet Hakları; Patentler ve Faydalı Model Koruması, Markalar, Endüstriyel tasarımlar, Coğrafi işaretler, ve Entegre devrelerin topoğrafyalarından oluşmaktadır.

TPE Sınai Mülkiyet Hakları Nedir? Bir ülkede “sınai mülkiyet hakları”nın etkin biçimde korunması, sağlıklı ve sağlam bir sanayinin ve kararlı ekonominin temel koşullarından biridir.

Sınai Mülkiyet, genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır.

Fikri Mülkiyet Hakları Nedir?

Telif hakları veya fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.

Fikri Mülkiyet Niçin Korunur ve Bu Korumadan Kimler Yararlanır?

Fikri mülkiyet hakları koruma sistemi, bir inovasyonun ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu “sahiplenmeye” ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar. Fikri mülkiyeti korumak suretiyle, toplum, bireylerin yeni fikirler geliştirmeye zaman ve kaynak tahsis etmelerini teşvik eder. enmarka.net

Fikri mülkiyet haklarının topluma sağladığı yararlar şunlardır:

– Ekonomik büyümenin ve istihdamın desteklenmesi;
– İnovasyon ve yaratıcılığın sürdürülmesi;
– Teknolojik ve kültürel ilerlemelerin ve ifadenin desteklenmesi;
– Kamusal bilgi ve kültür hazinesinin zenginleşmesi
– Adil bir rekabetin sürdürülmesi ve geniş bir yelpazeye yayılan kaliteli ürün ve hizmetlerin üretiminin teşvik edilmesi;

Yeni ürünler, yeni markalar, ve yenilikçi tasarımlar

Giderek daha fazla bilgi-temelli nitelik kazanan ekonomide, Sınai Mülkiyet, günlük iş yönetimi kararlarında başlıca değerlendirme öğelerinden birisidir. Yeni ürünler, markalar, ve yenilikçi tasarımlar, hemen her gün pazara sunulmaktadır; bunlar yenilik dürtüsünün ve insan yaratıcılığının sonuçlarıdır.

Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ise sık olarak bu yenilikçi girişimlerin ardındaki itici güçtür. Maalesef, KOBİ’ lerin yenilikçi ve yaratıcı kapasitesinden her zaman tam olarak yararlanılamamaktadır, çünkü birçok KOBİ, Fikrî Mülkiyet Hakları Sistemi’nin, veya bu Sistemin KOBİ’ lere buluşları, markaları, ve tasarımları bakımından sağlayabileceği korumanın, farkında değildir. enmarka.net

İyi bir buluş veya tasarım korunmasız bırakılırsa, söz konusu ürün veya hizmet, bunları daha uygun bir fiyatla ticarileştirme bakımından daha avantajlı konumda olan, daha büyük kapasiteli rakiplere kaptırılabilir, bu durumda ise buluşu veya tasarımı ilk kez yapan taraf, herhangi bir mali yarar veya ödülden yoksun kalır.

Bir işletmenin fikrî mülkiyetinin yeterli şekilde korunması

Bu tür potansiyel hak ihlalini caydırmak ve fikirleri gerçek pazar değeri olan işletme varlıklarına dönüştürmek bakımından oldukça önemlidir. Sınai Mülkiyet Sisteminin tüm avantajlarını kullanmak, işletmelere kendi yenilikçi ve yaratıcı kapasitelerinden yararlanma imkânı sağlar; bu ise, daha fazla yenilikçi gayreti cesaretlendirir, gelişmesine yardımcı olur.

Marka tescil işlemlerinde % 100 güvenli hizmet!

Firma İsim Hakkı Alma Marka İsimleri Tescili Logo ve Slogan Tescili ‘İstanbul Marka Tescili Marka Tescil İşlemleri İzmirde Marka Tescili Ankarada Marka Tescili Marka Patent Ankara Marka Tescili Ankara Vekil Patent Ofisi Marka Patent Tescil İşlemleri Danışmanlık Hizmetleri Ofisi © Since 2005-2017 Copyright by En Marka ®

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.