Enmarka

Meteoroloji nedir, ne işe yarar, ne yapar, Meteoroloji ne demek?

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Meteoroloji, atmosferdeki meydana gelen hava değişimi olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenlerini inceler.

Meteoroloji nedir, ne işe yarar, ne yapar, Meteoroloji ne demek?

Meteoroloji, atmosferde / atmosfer katmanlarında meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini  inceleyen ve tahmin yapan bilimdir. Matematik, coğrafya, istatistik ve fizik biliminden yararlanır.

Türkçe: Meteoroloji / Fransızca: “Météorologie”  Meteoroloji Nedir? Metrolojinin tanımı ve amacı hakkında: Kelime olarak, Yunanca “METRON” kelimesinden türetilmiş olup, anlamı ‘Ölçme Bilimi’dir.

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Meteoroloji, atmosferdeki meydana gelen hava değişimi olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalı.

Meteorolojinin inceleme alanı içine atmosferin yağmur, rüzgar, rüzgarın hızı, hava basıncı, sıcaklık, nemlilik değerleri, bulut, bulutların durumu girmektedir.

Meteoroloji ve Hava Tahmini Nedir?

Hava şartları atmosferin ısınma ve soğumasına olduğu kadar bunların sonucu olarak meydana gelen hareketlere de bağlıdır. Hidrodinamik ve termodinamik prensipler havanın niçin böyle olduğunu açıklamada ve gelecekte nasıl olacağını tahmin etmede iyi bir şekilde kullanılmaktadır. Gelecekteki bir durumu belirlemek için tahmin yapmanın en bilimsel yolu, atmosferik hareketleri açıklayan termodinamik ve hidrodinamik denklem sistemlerinin uygulanmasıdır.

Meteoroloji hava tahmini yapılırken bazı detaylı teknikler uygulanır. Bu teknikler atmosferik faaliyetin teorik ve deneysel karakteristiklerinin bir modellenmesidir.

Hava tahmininin hazırlanmasında teknik olarak üç aşama vardır:

— Birincisi, bir sonraki günün atmosferik durumuna karar verilmesi, yani yer ve yüksek seviyeler için prognostik haritaların hazırlanmasıdır.

— İkincisi, prognostik haritalarda gözüken şartların ne tip bir havayı temsil ettiğini yorumlamaktadır.

— Üçüncüsü, beklenen sinopik şartlara göre yerel havanın belirlenmesidir.

Bu üç aşamayla sinotik haritalar ve bunlara bağlı hava olayları arasında sayısal ilişkiler kurmak önemlidir. Bu ilişkilerin çıkartılmasında atmosferik faaliyetlerin sinoptik, dinamik ve lokal modelleri önemli rol oynar.

Meteoroloji istasyonu nedir? Hava kürede sık sık görülen değişiklikleri inceleyen ve ölçen gözlemevi. Günümüzdeki meteorolojik hizmetler, tamamen bilimsel yöntemlerle ve uluslararası işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Türkiye’de bu görevi “Meteoroloji Genel Müdürlüğü” ‘MGM’ yapmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.