Enmarka

Marka Tescil Hakkı; Marka koruması isim tescil yoluyla elde edilebilir

Marka Nedir? Marka kelime ve şekilden oluşan bir bütündür. Markanın temel işlevlerinden birisi ayırt etme işlevidir.

Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir.

Marka koruması tescil yoluyla elde edilebilir. Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya da karıştırılabilecek şekilde benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde koruma sağlayacaktır.

Marka Tescil Hakkı; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye’de sınai veya ticari faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi’ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’na üye ülke vatandaşları veya bu ülkelerde ikamet eden ya da, ticari veya ticari ve sınai faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kanunen veya fiilen marka koruma hakkı veren ülke vatandaşları Türkiye’de marka tescili elde etme hakkına sahiptir.

Marka bir bütün olarak algılanır ve bu algının görsel, işitsel anlamsal etkisi araştırılır. Bu araştırılırken özellikle esaslı ve ayırt edici unsurlar göz önünde bulundurulur. Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir.

Bir şirketin Ticari Unvanının Ticaret Sicilinde kayıtlı olması, o şirketin isim ve logosunun taklit edilmesini engellemez. İş alanınız hangi sektörde olursa olsun, ticari itibarinizin yükselmesi ve rekabetçi ortamda firma adınızı, markanızı veya logonuzu korumak için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil yaptırmak gerekir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.